CALL       Wywołuje inny program Batch

                             zapewniając powrót do poprzedniego

 

POSTAĆ:                                                      TYP: WEWNĘTRZNY

          CALL [napęd:][ścieżka]zbiór_Batch [argument]

 

ZNACZENIE: Wywołuje inny program Batch zapewniając powrót do  programu

           pierwotnego. Zlecenia CALL używa się aby  z  poziomu zbioru

           Batch wywołać inny program Batch. Zbiór ten  musi  posiadać

           rozszerzenie .BAT. Gdy wywołany  zbiór zakończy  działanie,

           powrót do zbioru wywołującego nastąpi w  miejsce  określone

           przez "argument" oznaczające jedno ze zleceń będące w innym

           miejscu. Jeżeli  "argument"  nie  zostanie  podany,  powrót

           nastąpi do zlecenia bezpośrednio występującego po CALL.

                                                                  

           "argument" jest zleceniem w zbiorze wywołującym, od którego

           nastąpi kontynuacja po powrocie ze "zbioru_Batch"

UWAGI:

           Nie należy używać  symboli  przełączających  ani  strumieni

           wraz ze zleceniem CALL.

 

           Można wywoływać  programy  Batch  rekurencyjnie,  ale  musi

           istnieć warunek przerwania tego procesu.

 

                                                    

 PRZYKŁADY:

 

 

           Aby wywołać zbiór  DRUKUJ.BAT  z  poziomu  innego  programu

           Batch z żądaniem  powrotu  po  jego  wykonaniu,  należy  do

           zbioru wywołującego dopisać linię:

 

               CALL drukuj