BUFFERS    Bufory dyskowe pomocne do ZAPIS/ODCZYT

 

POSTAĆ:                                                      TYP: WEWNĘTRZNY

          BUFFERS = Num,[Sec]

 

ZNACZENIE: Ustala liczbę buforów dyskowych, tzn. liczbę bloków pamięci

           używanych przez system do przechowywania danych  odczytywanych

           lub  zapisywanych  na  dysku.   Bufory  systemowe 

           rezerwowane podczas inicjowania systemu.  Liczba 'Num' musi

           być z zakresu od 2 do 255. Parametr  'Num'  określa  liczbę

           buforów  pierwotnych  a  'Sec'  liczbę  buforów   wtórnych.

           Wartością  standardową  dla  'Num'  jest  2.   Zaleca   się

           natomiast aby ich ilość była od 20 do 30. Wielkość  jednego

           buforu wynosi 532 bajtów pamięci. Komenda ta jest  jedną  z

           grupy komend, które zazwyczaj wchodzą w  skład  specjalnego

           zbioru konfiguracyjnego o nazwie CONFIG.SYS. Jeśli pliki na

           dysku są dostępne w  sposób  losowy,  to  szansa  szybszego

           znalezienia  potrzebnego  rekordu  lub  zbioru rośnie,  gdy

           liczba  zadeklarowanych  buforów  jest  duża;  rośnie  więc

           szybkość  realizacji  komend  i  programów.   Natomiast   w

           przypadku sekwencyjnego dostępu do zbiorów korzyści z dużej

           liczby buforów są minimalne.

           UWAGA1: Dla nakładki Windows,  DesqView  oraz  sterowników

                   SMARTDRV.SYS,  PC-CACHE.SYS  i  innych  tego  typu,

                   wystarczy użyć 10 buforów z  uwagi  na  ich  własną

                   obsługę oraz  optymalizację  odczytu  i  zapisu  na

                   dysku twardym.                                 

           UWAGA2: Jeśli system jest zainstalowany w górnych  adresach

                   pamięci  HMA,  to  i  bufory  znajdują  się  w  tym

                   obszarze.

           UWAGA3: W zastosowaniach, np. dla procesorów tekstów,  jako

                   optimum przyjmowana jest liczba 10 lub 20  buforów.

                   Jeśli planuje się  utworzenie  wielu  podkatalogów,

                   ilość buforów powinna być zwiększona od 20  do  30.

                   Należy pamiętać, że bufory są długości 532 bajtów i

                   większa ich ilość  zajmuje  znaczną  część  pamięci

                   operacyjnej.

 

                                                  

 PRZYKŁADY: 

 

 

             BUFFERS=20

                 Jeżeli  powyższa  komenda  znajduje się w  specjalnym

                 zbioru konfiguracyjnym CONFIG.SYS, to po uruchomieniu

                 systemu liczba buforów zostanie zmieniona na 20.

 

             BUFFERS=30,10

                 Przydzielenie  jednocześnie  buforów  pierwotnych   i

                 wtórnych.

 

DOMYŚLNIE:

 

           Wielkość pamięci                 Bufory

           -----------------------------------------------        

           dla wersji bazowej systemu         2

           dysk ponad  360 KB                   3

           128 KB  do  255 KB                    5

           256 KB  do  511 KB                  10

           512 KB  i więcej                        15