BACKUP     Składuje zbiory z dysku na dysk(i)

 

POSTAĆ:                                                      TYP: ZEWNĘTRZNY

           BACKUP [dysk1:][ścieżka][nazwa_zbioru]

                  [dysk2:][/S][/M][/A][/F:rozmiar][/D:data][/T:godzina]

                  [/L:nazwa_zbioru]

                                                                  

ZNACZENIE: Przepisuje zbiory z dysku twardego na dyskietkę, z dyskietki

           na dyskietkę, z dyskietki na dysk twardy  oraz  z  dysku

           twardego  na  dysk  twardy.  Służy   zatem   do   tworzenia

           rezerwowej kopii  danych.  Pierwsza  specyfikacja  dysku  i

           nazwy zbioru odnosi się do zbioru, który ma być skopiowany.

           Druga specyfikacja określa dyskietkę, na której sporządzona

           zostanie kopia. Jeżeli nie jest podana  nazwa  zbioru  bądź

           ścieżki, zostaną skopiowane  wszystkie  zbiory  z  katalogu

           bieżącego. Zbiory kopiowane za pomocą programu BACKUP muszą

           być  przed  użyciem  odzyskane  przez  program  RESTORE.  W

           zależności od wyniku kopiowania zbiorów parametr ERRORLEVEL

           będzie mieć jedną z następujących wartości:

                                                                   

               0  operacja   składowania   zbiorów   zakończyła    się

                  pomyślnie

               1  nie znaleziono zbiorów do składowania

               2  niektóre zbiory nie zostały składowane ze względu na

                  kolizję  dostępu - konflikty sieciowe

               3  operacja składowania zbiorów została przerwana przez

                  użytkownika  (po  naciśnięciu  klawiszy   Ctrl-Break

                  lub Esc)                                         

               4  operacja  składowania  zbiorów  została przerwana na

                  skutek wystąpienia błędu

 

           Wartość parametru ERRORLEVEL może być użyta  do  określenia

           wyniku operacji  składowania  zbiorów  podczas  wykonywania

           instrukcji procesu grupowego w Batch File.

                                                                  

           Zbiory kopiowane na dysk twardy są umieszczane w dodatkowym

           katalogu o nazwie \BACKUP. Zbiory kopiowane na dyskietkę są

           umieszczane w katalogu głównym.

 

 

 PARAMETRY:

 

 

           /S  Kopiuje zbiory umieszczone  w  katalogu  bieżącym  wraz

               ze wszystkimi  katalogami dodatkowymi na wskazany dysk.

               (Składuje podkatalogi)

                                                                  

           /M  Kopiuje  tylko  te zbiory,  które zostały zmienione  od

               czasu ostatniej operacji kopiowania komendą BACKUP.

 

           /A  Kopiowane zbiory dodaje do zbiorów, które już  istnieją

               na  dyskietce  docelowej.  Jeżeli  opcja  /A  nie  jest

               podana,  to  będą skasowane wszystkie zbiory istniejące

               wcześniej na dyskietce docelowej.                  

                                                                   

           /F  Powoduje formatowanie dysku docelowego. Aby ten przełącznik

                zadziałał,  zlecenie  format  musi  być  dostępne

               w  ramach  aktualnej  ścieżki  poszukiwania  ustawionej

               przez zlecenie PATH. Parametr  'rozmiar'  jest  określa

               wielkość w kilobajtach w  jakiej  ma  być  sformatowany

               dysk docelowy, np. 1440.

 

           /D  Kopiuje zbiory utworzone lub zmodyfikowane  później  od

               podanej daty (mm-dd-rr).                           

 

           /T  Składuje zbiory zmodyfikowane później od podanej godziny

 

           /L  nazwa zbioru Tworzy zbiór o wyszczególnionej nazwie zawierający  wykaz

               składowanych zbiorów. Jeżeli nazwa-zbioru nie  jest

               podana utworzony zostanie zbiór BACKUP.LOG  w  katalogu

               pierwotnym dysku, z którego składuje się zbiory.

 

 

UWAGA:  Zlecenie  BACKUP  usuwa  stare  wersje zbiorów  na  docelowych

       dyskietkach, chyba że podany zostanie przełącznik /a.

 

 PRZYKŁADY:

             BACKUP C:\ A:/S

                 Wszystkie  zbiory  z  dysku  C  będą   skopiowane  na

                 dyskietkę A.

 

             BACKUP *.DAT B:/M                                    

                 Na dyskietkę  B  będą  przepisane  wszystkie zbiory z

                 bieżącego katalogu o rozszerzeniu .DAT, które zostały

                 zmienione od czasu ostatniego kopiowania.

 

             BACKUP \nazwa1\ABC.DAT A:/A

                 Kopiuje zbiór o nazwie ABC.DAT  z  katalogu  na dysku

                 twardym  o nazwie  'nazwa1'  na  dyskietkę  A,  która

                 zawiera  wcześniej skopiowane zbiory.

 

 

             BACKUP \nazwa2\ B:/D:06-08-84                        

                 Wszystkie zbiory z dysku twardego z katalogu o nazwie

                 'nazwa2', utworzone  lub  modyfikowane  po  8 czerwca

                 1984 roku, będą skopiowane na dyskietkę B.