ATTRIB     Zmiana Atrybutów zbioru

 

POSTAĆ:                                                      TYP: ZEWNĘTRZNY

           ATTRIB [+/-R] [+/-A] [+/-S] [+/-H] [Nazwa_zbiorów] [/S]

           ATTRIB [Nazwa_zbiorów] [/S]

                                                                  

ZNACZENIE: Komenda ATTRIB służy  do  zmiany  atrybutów  zbioru,  czyli

           jego specjalnych cech. Patrz opis:  ATRYBUTY . Znak  +  oznacza

           nadanie atrybutu,  a  znak  -  cofnięcie  atrybutu.  Jeśli  nie

           zostanie podana żadna nazwa zbioru, to domyślnie zmiana  będzie

           dotyczyć wszystkich zbiorów z bieżącego  katalogu,  czyli  *.*.

           W  drugiej  postaci  zlecenia  podawane    jedynie   aktualne

           atrybuty podanych zbiorów lub jeśli parametr Nazwa_zbiorów jest

           pominięty, to wszystkich zbiorów z bieżącego katalogu.

                                                   

PARAMETRY:

 

 

           R  -   Read Only (tylko do odczytu)

           A  -   Archive   (atrybut archiwalności)

           S  -   System    (oznaczenie zbioru systemowego)

           H  -   Hidden    (ukryty)

 

              /S  -   przetwarzanie lub pokazywanie zbiorów w podkatalogach

 

 PRZYKŁADY:

 

 

             ATTRIB +r ABC.DAT

                         Zbiorowi o nazwie  ABC.DAT znajdującemu się  na dysku

                         bieżącym  nadaje  status  read-only;  zbiór może  być

                         skasowany.

                                                                  

             B:ATTRIB -r ABC.DAT

                 Cofa ochronę zbioru ABC.DAT znajdującego się na dysku

                 bieżącym. Zbiór może być skasowany. Specyfikacja dysku B:

                 przed komendą ATTRIB informuje DOS, gdzie znaj-

                 duje się program ATTRIB.

 

             ATTRIB TEST.BAS

                 Wyświetla status zbioru o nazwie TEST.BAS,  znajdującym się

                 na  dysku  bieżącym.  Wyświetlona  informacja

                 będzie następującej postaci:                     

                                                                  

                          R           A:\TEST.BAS

 

                 R  oznacza, że zbiór jest chroniony

                 A: oznacza, że zbiór został znaleziony na dysku A:

                 \  oznacza, że zbiór znajduje się w katalogu głównym

 

             ATTRIB -r ABC.DAT

                 Cofa ochronę zbioru ABC.DAT znajdującego się na dysku

                 bieżącym nadając mu  status  czytanie/pisanie,  czyli

                 read/write.                                      

 

             ATTRIB +h /s

                 Ukryj wszystkie zbiory z bieżącego  katalogu i podkatalogów.

 

             ATTRIB

                 Pokaż atrybuty wszystkich zbiorów z bieżącego katalogu