ASSIGN     Przypisanie operacji do innego dysku

                        

 

POSTAĆ:                                                      TYP: ZEWNĘTRZNY

          ASSIGN [x=y [...]]

          ASSIGN /status

          ASSIGN

 

ZNACZENIE: Operacje  przeznaczone  dla  określonego  dysku  przypisuje

           innemu  dyskowi.  Dysk 'y' będzie traktowany tak, jak gdyby

           był dyskiem 'x', tzn. wszystkie operacje kierowane do wykonania

           na dysku 'x' będą  wykonywane  na dysku 'y'.  Komenda

           ASSIGN wywołana bez parametrów spowoduje powrót do standardowej

           konfiguracji. Użycie klucza /status powoduje ujawnienie

           dokonanych wcześniej przyporządkowań.

                                                                   

 

PRZYKŁADY:

 

 

              ASSIGN A=B

                 Wszystkie wywołania do dysku A będą automatyczne

                 analizowane na dysku B; stacja dyskowa A będzie się zachowywać tak,

                  jak gdyby była stacją B.

 

              ASSIGN A=C B=C

                 Wszystkie odwołania do napędów A i B będą się odnosić

                 teraz do napędu C. Zatem komenda  DIR A: będzie wykonana

                 w rzeczywistości jako  DIR C:

 

UWAGI:                                                         

             * Aby zapewnić zgodność z przyszłymi wersjami systemu DOS

               należy używać zlecenia SUBST zamiast ASSIGN.   Poniższe

               zlecenia są analogiczne w działaniu:

 

                    assign a=c

                    subst a: c:\

 

             * Ponieważ  zlecenie  ASSIGN  ukrywa  prawdziwy typ urządzenia,

                nie powinno używać się jego:

                                                                  

               - ze zleceniami wymagającymi danych dotyczących napędu,

                  jak (BACKUP,RESTORE, LABEL, JOIN, SUBST, PRINT)

 

               - podczas normalnego użytkowania systemu DOS

 

             * Zlecenia FORMAT  i DISKCOPY ignorują  przyporządkowania

               ustawione przy pomocy ASSIGN.

 

             * Jeżeli używane jest zlecenie ASSIGN, to zlecenia APPEND

               należy używać przed ASSIGN !!!                     

 

             * Pomimo powyższych ograniczeń, zlecenie  to  nadaje  się

               doskonale np. do ukrycia jakiegoś napędu. By ukryć dysk

               C:  powiedzmy  w  celu  przetestowania  zachowania  się

               systemu operacyjnego, tak jak by był  pozbawiony  dysku

               twardego, to wystarczy wydać polecenie:

 

                    assign c=a