ASCII      Tabela znaków w kodach ASCII

                          

                                                                  

ASCII  (Amerykański standardowy kod do wymiany informacji) jest  kodem

       specjalnym, w którym wszystkim dużym i małym  literom,  cyfrom,

       znakom interpunkcyjnym oraz znakom specjalnym  zostały  przypisane

       liczby z przedziału od 0 do 127.  Dla komputera  IBM-PC  i

       jemu kompatybilnych liczby kodu należą do przedziału  od  0 do

       255. Kod ASCII rozszerzono o liczby  z  przedziału  od  128  do

       255 dla oznaczenia  symboli  matematycznych,  prostych  symboli

       graficznych i kilku znaków specjalnych.

 

       Standardowy  kod  ASCII  przedstawiono na następnych  ekranach.

                                                                  

 

 

                    STANDARDOWE KODY ASCII

 

   Dec   Hex      Znak                             Dec      Hex      Znak

 

   000    000       NUL                      018     012     DC2

   001    001       SOH                            019       013       DC3

   002    002       STX                              020       014       DC4

   003    003       ETX                              021       015       NAK      

   004    004       EOT                             022       016       SYN

   005    005       ENQ                            023       017       ETB

   006    006       ACK                             024       018       CAN

   007    007       BEL                             025       019       EM

   008    008       Backspace                   026       01A      SUB

   009    009       Tabulator                      027       01B      ESC

   010    00A      Wiersz odstępu             028       01C      Kursor w prawo

   011    00B      Home                           029       01D      Kursor w lewo

   012    00C      Koniec strony               030       01E      Kursor w górę

   013    00D      Koniec wiersza             031       01F      Kursor w dół

   014    00E      SO                               032       020       Spacja    

   015    00F      SI                                033       021       !

   016    010       DLE                             034       022       "

   017    011       DC1                             035       023       #

   036    024       $                                  054       036       6

   037    025       %                                055       037       7

   038    026       &                                 056       038       8

   039    027       '                                   057       039       9

   040    028       (                                  058       03A      :

   041    029       )                                  059       03B      ;

   042    02A      *                                  060       03C      <          

   043    02B      +                                 061       03D      =

   044    02C      ,                                  062       03E      >

   045    02D      -                                  063       03F      ?

   046    02E      .                                  064       040       @

   047    02F      /                                  065       041       A

   048    030       0                                  066       042       B

   049    031       1                                  067       043       C

   050    032       2                                  068       044       D

   051    033       3                                  069       045       E

   052    034       4                                  070       046       F          

   053    035       5                                  071       047       G

   072    048       H                                 090       05A      Z

   073    049       I                                   091       05B      [

   074    04A      J                                  092       05C      \

   075    04B      K                                 093       05D      ]

   076    04C      L                                  094       05E     

   077    04D      M                                 095       05F      _

   078    04E      N                                 096       060       `

   079    04F      O                                 097       061       a

   080    050       P                                 098       062       b          

   081    051       Q                                 099       063       c

   082    052       R                                 100       064       d

   083    053       S                                 101       065       e

   084    054       T                                  102       066       f

   085    055       U                                 103       067       g

   086    056       V                                 104       068       h

   087    057       W                                105       069       i

   088    058       X                                  106       06A      j

   089    059       Y                                 107       06B      k

   108    06C      l                                   118       076       v          

   109    06D      m                                 119       077       w

   110    06E      n                                  120       078       x

   111    06F      o                                  121       079       y

   112    070       p                                  122       07A      z

   113    071       q                                  123       07B      {

   114    072       r                                  124       07C      |

   115    073       s                                  125       07D      }

   116    074       t                                  126       07E      ~

   117    075       u                                  127       07F      DEL(kasowanie)