Autorem opisu jest Paweł Boguś

Apple Timeline

Główny spis treści

Data Apple I,II,III Macintosh Wydarzenia Data
1975           MITS Altair na okładce PE, Homebrew CC 1975
            Pierwsze MITS Altair w sprzedaży  
            MOS Technlogy 6502  
               
1976             1976
  Apple I         Apple Computer Company  
            Zilog Z-80  
               
1977             1977
  Apple ][         Commodore Pet  
            TRS-80  
               
1978             1978
               
            Apple Disk ][, DOS 3.1  
               
1979             1979
  Apple][plus            
               
            VisiCalc  
1980           Microsoft Z-80 SoftCard 1980
               
    Apple ///          
               
1981             1981
               
               
            IBM PC  
1982             1982
            Lotus 1-2-3  
               
               
1983 Apple //e       Lisa IBM PC XT 1983
               
               
    Apple ///plus          
1984         Macintosh HP Laser Jet 1984
      Apple //c   Lisa 2    
          Mac 512K IBM PC AT, Motorola 68020  
               
1985 Enhenced //e       Mac XL Apple Laser Writer 1985
            Aldus PageMaker, Windows 1.0  
            Wozniak przerywa pracę w Apple  
      3.5 ROM //c        
1986         Mac Plus Atari 520ST 1986
            Microsoft Works for Mac  
      Mem Exp //c Apple IIgs   Intel 386, Motorola 68030  
               
1987 Platinum //e       Mac SE Amiga 500, Amiga 2000 1987
          Mac II IBM PS/2, OS/2  
        IIgs ROM01   HyperCard, Microsoft Excel  
               
1988     RevMemExp     Intel 386SX 1988
               
      //c plus   Mac IIx    
            NeXT  
1989           Intel 486, X Windows 1989
            Adobe Type Manager  
        IIgs ROM03 Mac IIci    
               
1990           IBM PS/1, Amiga 3000 1990
            Windows 3.0, Motorola 68040  
          Mac Classic    
          Mac LC    
1991           Linux 1991
            Apple //e Card for Mac LC  
          Powerbook    
          Quadra    
1992           Windows 3.1 1992
               
            Performa  
               
1993           Pentium 1993
            PowerPC 601  
          Newton    
            PowerPC 603  
1994         PowerMac Mac System 7.1 1994
            PowerPC 604  
            Mac System 7.5  
               
1995         Newton 120 Mac clones 1995
               
            Windows 95  
            Pentium Pro  
1996             1996
               
               
               
1997             1997
            Pentium MMX  
            Pentium II  
          G3 Mac    
1998           Newton wycofany 1998
            Windows 98  
          iMac PowerPC G3  
               
1999             1999
               
          iBook    
          G4 Mac    


Główny spis treści  ||  Strona Apple

Masz uwagi? Napisz.